Alevi

- Hızır Orucu: Hızır anısına Alevilerin 3 günlük orucudur. “Yetiş ya Hızır!” diyenlerin canına yetişir. Hızır yol göstericidir. İsrail oğullarının peygamberi Hz. Musa’ya mürşitlik ettiği Hz. Musa ilminin zahiri, Hızır’ın ise batini (Ledün İlmi) olduğuna inanılır. Alevîler Hızır günlerinde oruç tutar, lokma paylaşır ve Hızır Cemi tutar.

- Nevruz, Hz. Ali’nin Doğum Günü: Alevilerce dürüstlük, kahramanlık sembolü olmasının yanı sıra, ilk imamları olan Hz. Ali’nin doğum günü Sultan Nevruz olarak adlandırılır. Hz. Ali ibadetlerle anılır.

- Hıdırellez: İnanışa göre Hızır ve İlyas’ın her bahar başlangıcında buluştuklarına inanılan güne verilen isimdir. Bu buluşma "Hızır İlyas" iken sonradan Hıdrellez şeklinde değiştirilmiştir.

- Şeker Bayramı

- Kurban Bayramı

- Gadir Hum: Hz. Muhammet’in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak kabul eden Aleviler, Gadir Hum gününü ibadet ile geçirir.

- Mâsûm-u Pâk Orucu: Küçük yaşta öldürülen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamların oğulları anısına oruç tutulur. Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır.

- Muharrem Mâtemi ve Matem Orucu: Hz. Hüseyin ve yanındaki aile fertleri ile yakınlarından oluşan 72 kişinin Kerbela çölünde katledilmesine istinaden tutulan yas ve oruçtur.