Çevrim İçi Toplantı Duyurusu

ADİP - ANADOLU'DA İNANÇLARIN İZLERİ - 4
Çevrim içi toplantı serisi

İZMiR YAHUDİ TOPLUMU AB PROJESİ TANITIMI
Proje Başlığı: Despertar İzmir, İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı Liderlikle Güçlendirilmesi

Tarih: 13 Ekim Çarşamba, saat 21.00
Yer: Zoom Meeting

Konuşmacılar: 
Ceki Hazan, Koordinatör
Barış Özcan, Yardımcı Koordinatör