İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ KAYNAK KÜTÜPHANESİ

Avrupa Birliği Protect Defenders programı desteği ile DİN ve İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ-TEMEL HAKLAR projesi kapsamında 2021 yılında Alevi Düşünce Ocağı (ADO) ve Anadolu Din ve İnançları Platformu (ADİP) tarafından hazırlanan İnanç Özgürlükleri Rehberi’nde adı geçen ulusal ve uluslararası sözleşmeler, kanunlar, yönetmelikler, raporlar ile “Din veya İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu (FORB)” ve "İnanç Özgürlükleri Rehberimiz" öğrenme araçları kütüphanemizde yer almaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADİP-ADO İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ REHBERİ

Anadolu Din ve İnançları Platformu ile kurucu üyesi Alevi Düşünce Ocağı Derneği Avrupa Birliği Protect Defenders programı desteği ile “İnsan Hakları / İnanç Özgürlüğü” çalışma alanı kapsamında hak savunuculuğu temelli, sorunlarımız ve temel haklarımıza yönelik bilgilendirici bir rehber hazırladı. Pek çok kuruluşun desteği ile meydana gelen, kolay anlaşılır bir biçimde topluma sunma uğraşımıza katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, rehberimizin yaygınlaştırılmasında katkılarınızı bekliyoruz.
Adetli basılı rehber talebi için adip.anadolu@gmail.com posta adresimize adet, kurum ismi, adresi, iletişim bilgilerini iletiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Makale: Türkiye’de İnanç Özgürlükleri, Güncel Gelişmeler- Doğan Bermek, Aralık 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T.C. Anayasası
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf


Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Komitesi - 22 Numaralı Genel Yorum: https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/media/uploads/2016/05/05/BMde_Insan_Haklari_Yorumlari_1981_2006.pdfhttps://www.echr.coe.int/documents/convention_tur.pdf


Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme
http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79579Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme

  

ADO Uygulamada AİHM Kararları İzleme Raporları 1, 2, 3
http://aleviocagi.org/aihm-inanc-ozgurlukleri-izleme-raporlari


İnanç Özgürlüğü Girişimi Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2020 Raporu
https://inancozgurlugugirisimi.org/turkiyede-din-ve-inanc-temelli-nefret-suclari-2020-raporu-yayimlandi/

Türkiye’de İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu Ocak 2016- Mart 2019 / https://inancozgurlugugirisimi.org/hak-ve-esitligin-pesinde-turkiyede-inanc-ozgurlugu-hakkini-izleme-raporu-ocak-2016-mart-2019/

Protestan Kiliseler Derneği 2020 Hak İhlalleri İzleme Raporu
https://www.protestankiliseler.org/?p=1034#_ftn5


ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu 2020
https://tr.usembassy.gov/tr/uluslararasi-dini-ozgurlukler-raporu-turkiye-2020/

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Raporu 2021
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021-05/Turkey%202021_SWL_Turkish_rev.pdf

 


FORB İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ÖĞRENİM ARACI

 

FORB ADALETE ERİŞİM ÖĞRENİM ARACI