Anadolu'da Abdallık Geleneği

“Anadolu’da Abdallık geleneğinin ortaya çıkışı ve şekillenmesinde çeşitli kültürlerin ve tasavvufi zümrelerin oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. Abdalların günümüzde gerek ibadetleri gerekse yaşama biçimlerinin, ele alınan tarihsel süreçteki Abdal yaşantısı ve geleneklerine olan benzerlikleri dikkat çekicidir.” “İnançlar ve Müzikleri” projemizin konuşmacılarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Müzikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi Ezgi Tekin Arıcı ve Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Prof. Dr. Cenk Güray’ın “EGE VE ORTA ANADOLUDA ABDALLIK GELENEĞİNİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN MÜZİK GELENEKLERİ VE MÜZİKAL ANALİZ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı makalesini paylaşıyoruz.
http:// https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610519

Dr. A. Çağlar Deniz’in “TÜRKİYELİ VE SURİYELİ ABDALLAR ÜZERİNE ÇALIŞAN AKADEMİSYEN STK BULUŞMASI” sonuç metni de ADİP kurucu üyesi Alevi Düşünce Ocağı web sitesinde yayınlandı.

http://aleviocagi.org/uluslararasi-abdallar-calistayi