İstanbul Ermeni Geleneğinde Cenaze Törenleri

Maral Civanyan 2017-2020 aralığında İstanbul'un altı farklı semtinde gerçekleştirdiği alan çalışması ile İstanbul Ermeni geleneğinde cenaze törenlerini ölüm, ritüel ve ritüel müzik ilişkilenmeleri üzerine temellendirerek cenaze müziğinin "meta"laşmasını inceledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Müzikoloji Programı yüksek lisans tezine buradan ulaşabilirsiniz.